Sura 3c

Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was a Monotheist, a Muslim. And he was not of the Polytheists. (3:67)

Detta uttalande i Koranen är högst märkligt. Abraham kunde alltså inte vara jude eller kristen eftersom han var monoteist. Även om man kan anklaga kristna för att vara polyteister (på grund av treenighetsläran), kan man knappast att göra det med judar. Judar är lika mycket monoteister som muslimer. Så Muhammads uttalande är både märkligt och motsägelsefullt. Dessutom, läser man om Abrahams liv i Bibeln så finns det inte mycket som talar för att han var muslim, åtminstone inte om man skall förstå ”muslim” som en efterföljare av Koranens budskap. Istället visar Guds löfte till Abraham det motsatta.

Din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. (1 Mosebok 17:19)

Gud lovade Abraham att förbundet skulle upprättas med Isak och inte Ismael. Även om han fick löfte om att Ismael skulle bli fader till tolv hövdingar och bli ett stort folk (17:20), var det trots allt Isak som förbundet gällde. Vad ingår då i detta förbund? Att Isak och hans ättlingar skulle få Kanaans land (Israel) till evig arvedel. 

Han (Gud) minns för evigt sitt förbund, i tusen släktled ordet han gett, förbundet han slöt med Abraham och eden han gav till Isak. Han bestämde det för Jakob som en lag, för Israel som ett evigt förbund: “Till dig ger jag Kanaans land som er arvedel och egendom.” (Psalm 105:8-11)

Därför kan vi dra slutsatsen att Abraham inte var muslim. Han underkastade sig helt och hållet Israels Gud och inte den Allah som finns omnämnd i Koranen.