5 Mosebok 6:4

Hör [Shema], Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [’echad].

Dessa ord utgör grunden i den judiska trosbekännelsen Shema som varje trogen jude uttalar minst två gånger om dagen, morgon och kväll. Det hebreiska ordet ’echad här har betydelsen ”en”. Vissa kristna hävdar att ordet egentligen avser en sammansatt och inte absolut enhet. De vill få det till att HERREN i själva verket är tre och inte en, d.v.s. att ’echad inbegriper både Fadern, Sonen och den helige Ande.

While the Hebrew word echad means ’one’ in English, another word for ’one’ is yachid which means only or one and only one. Basically yachid denotes absolute singularity. But echad is a compound-unity noun. (1)

Sharrock menar att det hebreiska ordet jachid har betydelsen absolut enhet, medan ’echad står för en sammansatt enhet. Ett exempel där jachid används i GT är när Gud befaller Abraham att offra Isak. 

Tag din son Isak, din ende [jachid] son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig. (1 Mos 22:2)

Men även om jachid har betydelsen av absolut enhet, innebära inte det att ’echad måste betyda en sammansatt enhet. I själva verket kan de båda orden användas synonymt.

As a numerical adjective and adverb it [’echad] takes on meanings such as ”only,” ”unique,” ”prominent,” ”alone,” ”same, uniform,” ”entire, undivided.” … There are other Hebrew words which are closely related to ’echadh, and partially used interchangeably with it … יחיד yāḥı̂ḏh, ”only, alone, solitary.” (2)

Som det står i detta lexikon är ’echad ett räkneord och har i praktiken samma betydelse som svenskans räkneord ”en/ett”. Om det sedan skall förstås som en absolut eller sammansatt enhet beror helt och hållet på sammanhanget. Enligt GT är det uppenbart att ’echad kan ha betydelsen absolut enhet. 

Det är inte nog om bara ett [’echad] vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (5 Mos 19:15)

Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan … Kungen i Jeriko en [’echad], kungen i Ai, som ligger bredvid Betel en [’echad], kungen i Jerusalem en [’echad], kungen i Hebron en [’echad] … (Jos 12:7-24)

Har vi inte alla en enda [’echad] Fader? Har inte en enda [’echad] Gud skapat oss? (Mal 2:10)

Dessa tre texter visar tveklöst att ’echad har samma betydelse som svenskans ”en/ett”. I första exemplet handlar det om ett vittne och inte två eller tre. I andra texten är varje kung en till antalet och inte en sammansättning av kungar. Om sista texten vittnar om att ’echad är en sammansatt enhet, då måste även Fadern vara en sammansatt enhet. Och det är knappast bibliskt. I Markusevangeliet kan vi läsa ett intressant samtal Jesus hade med en av de skriftlärda. 

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: ”Du är inte långt från Guds rike.” (Mark 12:28-34)

Som svar på den skriftlärdes fråga citerade Jesus den judiska trosbekännelsen Shema: ”Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” Den skriftlärde sade till honom: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han”. Lägg märke till att ”han är en” och inte ”de är en”. Att Jesus inte invände mot den skriftlärdes svar visar att de båda delade samma förståelse av vem Gud är. Även Paulus delade denna förståelse. 

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus. (1 Tim 2:5)

Liksom vi har en medlare (Jesus) har vi en Gud (Fadern). I båda fallen handlar det om en absolut och inte sammansatt enhet. Vidare skrev inte Paulus att ”Gud är en, Fadern, Sonen och den helige Ande”. Han gjorde istället en tydlig åtskillnad mellan Gud och Jesus genom att skriva ”människan Kristus Jesus”. Så vilken slutsats drar vi av 5 Mos 6:4? Handlar det om Gud som en absolut eller sammansatt enhet? Den amerikanske professorn Michael L. Brown ger en bra förklaring till vad det i själva verket handlar om.

The Shema was not addressing philosophical issues such as the absolute or compound unity of God. (Would anyone even be thinking of such a question?) Rather, it was saying to our people Israel that the LORD alone was to be our God – he and no other. This is exactly what ’echad means elsewhere in Scripture. (3)

På Mose tid fanns ingen debatt huruvida Gud var en eller tre. Det han ville förmedla till folket var att HERREN var den ende Guden som skulle tillbes, han och ingen annan.  


(1) Sharrock, Russel. The Triunity of God. Lulu.com, 2013, s. 124.

(2) Lohfink/Bergman i Botterweck, Johannes G. och Helmer Ringgren. Theological Dictionary of the Old Testament, vol. I. William B. Eerdmans Publishing Company, 1977, s. 195.

(3) Brown, Michael L. Answering Jewish Objections to Jesus: Theological Objections, vol. II. Baker Books, 2000, s. 5-6.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s