Inledning

Namnet på denna hemsida är hämtad från Apg 17:11 där det står att “de forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så”. Dessa judar i Berea är föredömen för hur vi som troende bör förhålla oss till Skrifterna. Vi är inte kallade att blint acceptera en teologisk lära bara för att den varit rådande under århundraden, utan bör, liksom dessa, gå till Skrifterna för att se om det vi fostrats i grundar sig på Guds sanning eller inte. Jesus sade att “om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32). Är vi villiga att söka sanningen och låta den göra oss fria, eller vill vi hellre låta oss styras av kyrkliga traditioner och andras förväntningar?

Min övertygelse är att den reformation Martin Luther startade på 1500-talet blev långt ifrån fullständig. Han gjorde upp med en del felaktiga läror inom Katolska kyrkan, men tog med sig andra in i protestantismen. Det reformationsarbete han startade har fortsatt, och kommer att fortsätta, ända fram till Jesu återkomst. Även om jag tror att innehållet i de artiklar som finns på denna hemsida är i linje med Guds fortsatta reformationsarbete, vill jag ändå ödmjukt erkänna att jag inte på något sätt gör anspråk på att ha nått fram till hela sanningen (om detta någonsin är möjligt). Trots det önskar jag att få dela med mig av det jag kommit fram till så här långt. Även om det fortfarande finns en del obesvarade frågetecken, kommer dessa, med Guds hjälp, att bytas ut mot svar efter hand som studierna fortsätter.

Samtidigt som jag fortsätter studera och skriva artiklar, gör jag det med ett visst mått av fruktan. Emellanåt påminns jag av vilket ansvar det är att få undervisa: “Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom” (Jak 3:1). Onekligen ligger det ett stort ansvar i att förmedla Guds ord. Men min längtan efter sanningen är så pass stark att jag inte kan låta bli. När nu detta är sagt lämnar jag över “bollen” till läsarna att själva avgöra om artiklarna på denna sida är grundade på Guds ord eller inte. Oavsett vilket hoppas jag att intresse väcks hos var och en att själv börja, alternativt fortsätta, studera Skrifterna. Och vad gäller er som önskar kommentera är det med stor tacksamhet jag tar emot av era KONSTRUKTIVA synpunkter.