Jesaja 42:8

Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära (härlighet) [doxa] åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Denna text används emellanåt som bevis för Jesu Gudom och behöver därför behandlas. Jag har här valt det grekiska ordet doxa från den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) istället för den hebreiska motsvarigheten kavod. Anledningen är att det är just doxa som används i NT, bland annat i det kapitel vi snart kommer att se närmare på: ”Fader, förhärliga nu mig med den härlighet [doxa] som jag hade hos dig innan världen var till” (Joh 17:5). Men innan dess behöver vi studera kontexten till Jes 42:8. Betydelsen av kontexten kan aldrig poängteras tillräckligt.

I Jes 42:8 säger Gud att han inte ger sin ära (härlighet) åt någon annan. Och eftersom Jesus talade om ”den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till”, drar många slutsatsen att Jesus måste vara Gud. Kan det bli mer tydligt? Men i så fall borde det innebära att det var Jesus, i form av Gud, som uttalade orden ”jag ger inte min ära (härlighet) åt någon annan” i Jes 42:8. Men hur får man i så fall ihop det med de inledande orden i samma kapitel där Messias (Jesus) beskrivs som en utvald tjänare åt Gud, samt att Gud har låtit sin Ande komma över honom?

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken … Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära [doxa] åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. (42:1-8)

Gud säger här om Messias ”min tjänare” och ”min utvalde”, ord citerade i Matt 12:18 med anspelning på Jesus. Men om Jesus är Guds utvalde tjänare, då kan han knappast vara den Gud som uttalade orden i 42:8. Lägg märke till att Gud säger ”jag ger inte min ära åt någon annan”. Onekligen tillhör äran Gud och inte hans tjänare Jesus. Låt oss gå vidare med att studera kontexten till Jesu ord i Joh 17:5. 

Den härlighet [doxa] som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett … Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet [doxa] som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem. (17:22-26)

Den härlighet (doxa) Jesus äger har blivit honom given och är inte hans på grund av ett gudomligt anspråk. Med andra ord handlar det om en delegerad härlighet. Ett liknande exempel hittar vi i Jes 43 där Gud säger att ”jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare” (43:10). Men även om det inte finns någon annan frälsare än Gud, finns det likväl många frälsare i GT (Dom 3:9, 15; 2 Kung 13:5; Neh 9:27; Oba 1:21). Och därför står det också i NT att ”honom (Jesus) har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel” (Apg 5:31). Gud, den ende frälsaren, har delegerat uppdraget som frälsare åt Jesus. På samma sätt behöver vi förstå Jes 42:8.

Jesus säger vidare i Joh 17 att ”jag har gjort ditt namn känt för dem”. Vilket namn handlar det om? Tveklöst är det Guds namn JHWH, vilket betyder att Jesus inte kan vara JHWH. Han kan inte säga ”ditt namn” till Fadern och samtidigt mena att han själv är JHWH. Därmed kan han inte ha varit den Gud som uttalade orden i Jes 42:8. Paulus skriver att ”Gud, den ende vise, tillhör äran [doxa], genom Jesus Kristus, i all evighet” (Rom 16:27). Äran tillhör Gud, men får sitt uttryck genom Jesus Kristus, d.v.s. han som Gud har smort till att vara världens frälsare. Men hur skall vi förstå Jesu ord ”den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till” (Joh 17:5)? Hur kunde han få Guds härlighet innan världen var till? Orden påminner om den judiska tolkningstraditionen som säger att Gud skapade sju saker innan han skapade himlarna och jorden. Bland dessa var Messias namn.

Seven things were created before the world was made, and these are they: Torah, repentance, the Garden of Eden, Gehenna, the throne of glory, the house of the sanctuary, and the name of the Messiah.

Observera att det handlar om Messias namn och inte om en medveten preexistent varelse. Redan innan Gud skapade himlarna och jorden fanns han till i Guds plan för mänskligheten, vilket påminner om Petrus ord att ”han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull” (1 Petr 1:20). Äran tillhör alltså Gud, men den får sitt uttryck genom Jesus Kristus, han som Gud har gjort till Herre och Messias (Apg 2:36) (se även Johannesevangeliet 17:5).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s