Johannesevangeliet 5:18

Han sade till dem: ”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.” Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. (5:17-18)

Till att börja med bör poängteras att Jesus inte upphävde Sabbaten, åtminstone inte som den är befalld att hållas enligt moseböckerna. Snarare var det fariseernas rigorösa föreskrifter han bröt mot. Jesus, som var Sabbatens Herre, sade att ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för  sabbaten” (Mark 2:27), och därför var det ingen synd att på den dagen bota sjuka eller låta en helad man ta sin säng och gå hem. Men på vilket sätt gjorde Jesus sig lik Gud? Det gjorde han som Guds son och görande Guds gärningar.

Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern gör vad Fadern gör, det gör Sonen … Liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. (5:19, 26-27)

Men att vara Guds son på Bibelns tid innebar inte att vara Gud, utan handlade om lydnad, efterföljelse och representantskap. Både änglar och människor av högre rang kunde vara Guds söner (1 Mos 6:1-4; 2 Mos 4:22-23; 2 Sam 7:12-14; Ps 2:7; 82:6). Jesu ord att ”Sonen kan inte göra något av sig själv” och att den makt han hade blev honom given, visar att det är just denna typ av sonskap det handlar om i Joh 5:18. I resten av kapitlet finns ytterligare saker som visar att hans likhet med Gud inte gjorde honom till Gud.

Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. (5:37)

Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. (5:43)

Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? (5:44)

Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. (5:46)

Orden ”Fadern som har sänt mig” och ”den ende Guden” påminner om Jesu senare bekännelse att ”detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden (Fadern), och den som du har sänt, Jesus Kristus” (17:3). Enligt Jesus är Fadern den ende sanne Guden, och att han själv är sänd av honom. Vidare sade Jesus att han hade kommit i sin Faders namn. Tveklöst syftade han på namnet JHWH. Men om detta bara är Faderns namn, kan det logiskt sett inte vara Jesu namn. Jesus kan därmed inte vara den JHWH som omnämns i GT. Slutligen säger Jesus att ”om mig har han (Mose) skrivit”. Var skrev Mose att Gud planerade att en dag bli människa? Står det inte snarare tvärtom, nämligen att ”Gud är inte en människa” (4 Mos 23:19)? För att summera det hela innebär inte orden i Joh 5:18 att Jesus är Gud, utan att han är lik Gud i fråga om makt och auktoritet. Men observera att det handlar om delegerad makt och auktoritet och inget annat.

2 reaktioner till “Johannesevangeliet 5:18

  1. Precis så.
    ”Under sitt kötts dagar frambar Kristus med starka rop och tårar ödmjuka böner och även vädjanden till den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull. Fast han var Son lärde han lydnad genom det han led.” (Hebr. 5: 7, 8)
    Alltså: Kristus kunde inte vara Gud själv. Klart som korvspad. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s