HERRENS ängel

En varelse i GT som fått stor uppmärksamhet är HERRENS/Guds ängel. Många kristna menar att denna ängel måste vara Jesus i sin preexistens. En biblisk person som fick möta HERRENS ängel var Mose.

Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig HERRENS ängel [malach JHWH] för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: “Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.” När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: “Mose! Mose!” Han svarade: ”Här är jag.” Då sade Gud: ”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” Och han sade: ”Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. (2 Mos 3:1-6)

Inte många genom historien har fått vara med om att en ängel uppenbarar sig i en eldslåga ur en buske. Viktigt att betona är att det hebreiska ordet malach inte bokstavligen betyder ”ängel” utan ”sändebud”. Det blir sedan upp till varje översättare att själv avgöra om det handlar om ett himmelskt eller jordiskt sändebud. Är det ett himmelskt, översätter han/hon malach med ”ängel”. Men om sändebudet är en människa blir valet oftast ”budbärare” eller ”sändebud”. Det beror alltså helt och hållet på kontexten hur malach skall översättas (jmf 1 Mos 32:1, 3). Det står följande i Theological Dictionary of the Old Testament (TDOT).

Malʾāḵ refers to an individual who is sent to someone for the purpose of conveying a message or of carrying out an order. The malʾāḵ speaks, receives a response, and returns to the one who sent him. These messengers appear in both the human and divine spheres, though the difference seems to be more spatial than metaphysical; i.e., divine messengers are those sent by God from his heavenly abode, while human messengers are sent by earthly chieftains. The malʾāḵ does not report his own message; his function and message are dependent upon the will of the person who sends him. His significance derives not from who he is, but from who his superior is. (1)

Det intressanta med HERRENS ängel i 2 Mos 3 är att han ger intryck av att vara Gud själv. Först står det att ängeln uppenbarade sig ur busken. Men sedan, när Mose gick närmare för att se efter, ”ropade Gud till honom ur busken”. Därför verkar resonemanget logiskt att denna ängel och Gud måste vara densamme. Men hur kan Guds ängel, vars hebreiska ord betyder sändebud, vara Gud själv? Betyder det att Gud sänder sig själv? Jesus sade att ”budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom” (Joh 13:16). Alltså måste det finnas en skillnad mellan budbäraren och den som har sänt ut honom. I Sakarja bok ses denna skillnad tydligare än det vanligen gör.

Då sade HERRENS ängel [malach JHWH]: “HERRE Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Juda städer? Du har visat din förbittring mot dem nu i sjuttio år.” HERREN svarade den ängel som talade med mig, med goda och tröstande ord. (Sak 1:12-13)

Ängeln visste inte hur länge det skulle ta för Gud att förbarma sig över Jerusalem och Juda städer, och därför behövde han fråga Gud. Och vidare att Gud svarade ängeln med goda och tröstande ord. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan de båda. I Apostlagärningarna hittar vi en text som kastar ljus över händelsen med Mose och den brinnande busken. Stefanus ger, i sitt försvarstal inför Stora rådet i Jerusalem, en redogörelse av Israels historia. En bit in i talet kommer han till händelsen med den brinnande busken.

När fyrtio år hade gått, visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg, i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg, och då han gick närmare för att se efter vad det var, kom Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sade till honom: Ta av dina sandaler! Ty platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu! Jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de förnekade när de sade: Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. (Apg 7:30-35)

Överlag är berättelsen densamma som i 2 Mos 3. Även om Stefanus sade att det var Herrens röst som kom till Mose, både började och slutade han med ”ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken”. För Stefanus var det alltså ett sändebud i busken och inte Gud själv. I slutet av sitt försvarstal uppfylls Stefanus av helig vrede och talar skarpa ord till rådets medlemmar.

Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat, ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den.” (Apg 7:52-53)

Stefanus sade att deras fäder ”dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat”. Han berättade att det var förutsagt att den Rättfärdige skulle komma, men nämnde ingenting om att Jesus redan hade uppenbarat sig som HERRENS ängel. Stefanus hade trots allt en fantastisk möjlighet att förklara för Stora rådet att Jesus hade uppenbarat sig för Mose i den brinnande busken. Eller var det kanske inte han i busken? Petrus skriver i sitt första brev att ”han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull” (1:20). Det var alltså ”i dessa sista tider” Jesus uppenbarades och inte i samband med Mose och den brinnande busken.

Det finns dessutom en annan aspekt av detta med HERRENS/Guds ängel, och det är att denna titel inte är reserverad för bara änglar. I GT tituleras även vissa människor som HERRENS ängel, eller mer korrekt budbärare/sändebud. Som redan nämnts är det kontexten som avgör hur ordet skall översättas.

Då sade Haggai, HERRENS sändebud [malach YHWH], genom ett budskap från HERREN till folket: “Jag är med er, säger HERREN.” (Hag 1:13)

Prästens läppar förvaltar kunskapen, från hans mun hämtar man vägledning, ty han är Herren Sebaots sändebud [malach JHWH Tsevaot]. (Mal 2:7) (Bibel 2000)

Både profeten Haggai och prästerna var alltså HERRENS sändebud (malach). Profeten Malakis namn betyder ”mitt sändebud” eller ”min malach” (Mal 1:1). Men om vi går tillbaka till händelsen med Mose och den brinnande busken, hur skall vi förstå det till synes logiska att ängeln och Gud verkar vara densamme? Svaret är faktiskt ganska enkelt. På flera ställen i GT dyker änglar/sändebud upp och talar Guds ord i 1 person, vilket ger intryck av att dessa änglar är Gud själv. Men studerar man djupare blir det mer och mer uppenbart att de talar å Guds vägnar, på samma sätt som en ambassadör talar å sitt lands vägnar. Detta intressanta ämne tas upp mer ingående under Sändebudsprincipen. Om man inte förstår principen om sändebud är det svårt att på djupet förstå vem Jesus egentligen är.


1) Fabry i Botterweck, Johannes G. och Helmer Ringgren. Theological Dictionary of the Old Testament, vol. 8. William B. Eerdmans Publishing Company, 1974, s. 310.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s