Romarbrevet 10:13

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Utifrån kontexten till dessa ord är det uppenbart att ”Herrens namn” syftar på Jesus. Det är hans namn man skall åkalla för att bli frälst. Men eftersom detta är ett citat från Joels bok där ”Herrens namn” syftar på JHWH, drar man lätt slutsatsen att Jesus därför måste vara JHWH (Gud). 

Det skall ske att var och en som åkallar HERRENS [JHWH] namn skall bli frälst. (Joel 2:32)

Men finns det en annan och mer trovärdig förklaring till Paulus ord? Exegeten James D. G. Dunn skriver i sin monografi Did the first Christians Worship Jesus?.

The calling of which Joel spoke is a calling on God to exercise his saving power on behalf of the remnant of Israel. So the fact that Paul refers the same verse to the exalted Jesus presumably means for Paul either that Jesus is Yahweh, or, more likely, that Yahweh has bestowed his own unique saving power on the Lord who sits on his right side. (1)

Dunn menar att Gud har gett sin frälsande makt till Jesus, han som sitter på Guds högra sida. Att Gud delegerar sin makt är inget nytt i Bibeln. En av de starkaste förebilderna på Messias i GT är Jakobs son Josef. Efter flera år i egyptiskt fängelse upphöjde farao honom till att bli den mäktigaste personen i riket, självklart undantagen sig själv (jmf 1 Kor 15:27-28). När hungersnöden kom och folket ropade till farao efter bröd, sade han till dem: “Gå till Josef och gör som han säger!” (1 Mos 41:55). Tidigare gick folket till farao, men efter Josefs upphöjelse blev folket istället ombedda att gå till honom. Han var den som hade blivit delegerad att frälsa folket från den svåra hungersnöden. Det är svårt att inte se likheten med Jesus och hans delegerade frälsningsuppdrag.

Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin höga hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. (Apg 5:30-31)

Gud upphöjde Jesus till att vara hövding och frälsare, såsom farao tidigare hade upphöjt Josef. Och såsom Josef frälste den dåtida kända världen, så har Jesus fått uppdraget att frälsa hela världen. I båda fallen handlar det om delegerad makt och auktoritet. Det var därför Jesus kunde säga till sina lärjungar att ”jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18). Han fick inte denna makt på grund av ett gudomligt anspråk utan för att Gud hade delegerat den till honom. En sådan förståelse av Rom 10:13 är vidare förenlig med Paulus inledande ord i sitt brev.

Först och främst tackar jag min Gud (Fadern) genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen förkunnar er tro. (1:8)

Paulus skriver att Fadern är ”min Gud”, ett uttryck han inte i använder om Jesus i något av sina brev. På liknande sätt avslutar han brevet med ”Gud (Fadern), den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen” (16:27). För Paulus är Gud, Fadern den ende vise och som får äran genom Jesus. Detta borde räcka som belägg för att något inte stämmer med den tolkning som säger att Jesus är Gud enligt Rom 10:13. 


(1) Dunn, D. G. James. Did the first Christians Worship Jesus?: The New Testament Evidence. Westminster John Knox Press, 2010, s. 104-105.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s