Psalm 45:7-8

Gud [’elohim], din tron består i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [’elohim], har din Gud [’elohim] smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Denna messianska text från Psaltaren används emellanåt som bevis för att Jesus är Gud enligt GT. Det är trots allt så att om NT säger att Jesus är Gud, då måste även GT göra det. NT kan inte uppge något som inte kan verifieras utifrån de tidigare skrifterna (jmf Luk 24:44; Apg 17:11). Vad gäller betydelsen av det hebreiska ordet ’elohim se under 1 Mosebok 1:1. Här, liksom i alla andra texter, behöver vi studera kontexten, både den större och den mindre.

Det många missar är att Ps 45 inte bara handlar om Messias utan även om en jordisk kung vid den tid psalmen skrevs. Exegeten Peter C. Craigie skriver att ”there can be little doubt that this poetic composition originated in the wedding celebration for a particular king, composed for the occasion”. Om därför denna psalm visar att Messias är Gud, då måste även den dåtida kungen ha varit det. Dessutom, när det gäller dess anspelning på Messias kan den inte läsas oberoende av de andra messianska psalmerna i Psaltaren, inte om vi utgår från att författarna skrev om en och samma Messias.  

Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde … Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig.” (Ps 2:2, 7)

Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand skall uppehålla honom, min arm skall styrka honom … Han skall ropa till mig: “Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa!” Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. (Ps 89:21-22, 27-28)

HERREN sade till min Herre: “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” … HERREN har svurit och skall inte ångra sig: “Du är präst för evigt, på samma sätt som Melki–Sedek.” (Ps 110:1, 4)

Enligt Ps 2 var Messias förutsagd att bli smord och född av Gud. Denna smörjelse gjorde honom utrustad att tjäna som präst inför Gud, på samma sätt som den tidigare Melki-Sedek. Vidare skulle han ropa till Fadern ”min Gud” (jmf Joh 20:17; Upp 3:2, 12) och förtrösta på honom för sin frälsning. Han planerades bli den högste bland kungarna på jorden, vilket är samma sak som konungarnas Konung (se under Upp 17:14; 19:16). Det finns dock inget i dessa texter som vittnar om att Gud en dag skulle bli människa. Vad gäller orden ”HERREN sade till min Herre” blir av många övertolkade (se under Ps 110:1). Om dessa psalmer inte ger någon antydan om att Gud en dag förväntades bli Messias, varför skulle då Ps 45 göra det? Speciellt, som redan nämnts, om vi utgår från att de messianska psalmerna vittnar om en och samma Messias. 

Koras söner kände väl till moseböckernas undervisning att ”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig” (4 Mos 23:19). Om de visste att Gud inte är en människa, varför skulle de då titulera deras kung, och framtida Messias, som Gud? De inleder dessutom sin psalm med orden ”min sång gäller en konung … Du är den skönaste bland människors barn”, och vidare ”nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt” (45:3). Behövde Gud välsigna Gud? Nej, det handlar inte om att Gud har välsignat Gud, utan att Gud har välsignat konungen/Messias, han som har blivit smord av Gud. 

Men hur skall vi förstå orden ”Gud [’elohim], din tron består i evigheters evighet” (45:7)? Kan en jordisk kung vara en ’elohim utan att vara Gud? Absolut! Att översättaren skriver ”Gud” med stor bokstav är inget den hebreiska texten kräver. Det finns nämligen ingen skillnad mellan stora och små bokstäver i det hebreiska språket. Enligt 2 Mos 7:1 blev Mose upphöjd till en ’elohim inför Farao. I Folkbibeln skriver man ”som Gud”, men det är inte vad den hebreiska texten säger. Uttrycket ”som Gud” är en parafrasering av översättaren för att hjälpa läsarna förstå vad författaren kan ha menat med ’elohim. Jesus sade till en grupp judar att ”står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?” (Joh 10:34). Eftersom dessa judar representerade Gud benämndes de gudar.

Det är uppenbart att vissa människor på Bibelns tid som representerade Gud titulerades ’elohim. I samband med stöld av egendom i 2 Mosebok står det: ”Skulle tjuven inte bli ertappad, skall husets ägare föras fram inför Gud [’elohim]” (22:8). Men följande översättning går minst lika bra: ”If the thief is not caught, then the owner of the house shall appear before the judges” (New American Standard Version). Det är med andra ord kontexten som avgör om ’elohim skall översättas ”Gud” eller ”domare”. Samma ord kan även syfta på avgudar eller änglar. Som sagt, det beror helt och hållet på kontexten hur ordet skall översättas. Men vem representerar Gud mer än Messias? Han om någon är därför värdig titeln ’elohim, utan att för den sakens skull vara Gud.

Slutligen har vi orden ”du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [’elohim], har din Gud [’elohim] smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder”. Även om denna typ av översättning är vanligast är den långt ifrån självklar. De hebreiska orden עַל־כֵּן מְשָׁחֲךָ אֱלֹהִים אֱלֹהֶיךָ kan mycket väl översättas som man gjort i Bibel 2000: ”Därför har Gud, din Gud, smort dig.” Här syftar inte ’elohim på Messias utan på Gud, Fadern. Och faktum är att den hebreiska syntaxen harmoniserar mer med den i vers 3.

45:3 – Därför har Gud välsignat dig [עַל־כֵּן בֵּרַכְךָ אֱלֹהִים].

45:8 – Därför har Gud … smort dig [עַל־כֵּן מְשָׁחֲךָ אֱלֹהִים].

I båda fallen står det ”därför” + ”har Gud” + ”välsignat/smort dig”. Men det finns ett ännu starkare belägg för att versionen ”därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder” inte stämmer med Bibelns samlade undervisning. Enligt denna har Gud smort Gud. Men varför behöver Gud smörjas? Och varför behövde han smörjas med glädjens olja? Kan Gud sakna glädje och därför måste smörjas för att fylla en sådan brist? Det skulle i så fall innebära att Gud är begränsas på samma sätt som vi människor. Det är knappast bibliskt! Därför är det mer troligt att texten bör översättas som man gjort i Bibeln 2000: ”Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar.” Som redan nämnts får vi inte glömma att Ps 45 inte bara är en profetia om Messias, utan användes som kröningspsalm för den dåtida kungen.

Liksom vissa kungar på Bibelns tid fick titeln ’elohim fick även Jesus det. Han älskade rättfärdighet och hatade orättfärdighet, därför smorde Gud honom med glädjens olja mer än hans medbröder. Jesus hade aldrig behövt få denna smörjelse om han hade varit lika mycket Gud som Fadern. Jesus är till sin natur en begränsad varelse och är helt beroende av Guds kraft för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. (Apg 10:38)

Lägg märke till orden ”Gud var med honom”, vilket innebär att han själv inte kan ha varit Gud.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s