Romarbrevet 9:5

De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.

Denna text hör inte till de vanligast använda för att bevisa Jesu Gudom. Men eftersom den dyker upp emellanåt kan det vara bra att gå igenom den. Enligt Folkbibelns översättning är Kristus över allting och Gud. Men hur kan Kristus vara Gud, han som blivit smord av Gud (Apg 10:38)? Att någon blir smord innebär att han/hon är bristfällig till sin natur och behöver kraft från Gud? Och eftersom Jesus är smord av Gud kan han omöjligt vara samma Gud. Det går inte att förena titlarna ”Gud” och ”Kristus”. Är man Gud kan man inte vara Kristus och är man Kristus kan man inte vara Gud (se under Titeln ”Messias”).

Textkritikern Bruce Metzger uppger i sin A Textual Commentary on the Greek New Testament att denna vers varit föremål för flitiga diskussioner genom åren. Själv ger han en mängd förslag till möjliga översättningar, både för och emot att den ger belägg för Jesu Gudom. Han menar att förståelsen av denna vers styrs huvudsakligen av vilka skiljetecken som ingår. Eftersom de tidigaste manuskripten av NT i de flesta fall saknade skiljetecken, blir det upp till varje översättare att efter eget omdöme välja ut vilka som skall ingå och var dessa skall stå.

Since the earliest manuscripts of the New Testament are without systematic punctuation, editors and translators of the text must insert such marks of punctuation as seem to be appropriate to the syntax and meaning. (1)

Han uppger dock att det enligt Paulus generella teologiska syn måste anses mer eller mindre omöjligt att han skulle kalla Kristus (ὁ Χριστὸς) för Gud (θεός).

Nowhere else in his genuine epistles does Paul ever designate ὁ Χριστὸς as θεός. On the basis of the general tenor of his theology it was considered tantamount to impossible that Paul would have expressed Christ’s greatness by calling him God blessed for ever. (2)

Mikael Tellbe tar upp samma sak i sin monografi Med framtiden i ryggen. 

Det normala hos Paulus – och självklart inom judendomen – tycks vara att lovprisningar är riktade till Gud … Det skulle därför vara anmärkningsvärt om Paulus – som i Rom 9 riktar sig speciellt till judekristna och som annars är så noga med att skilja mellan Gud och Kristus – nu släpper denna distinktion och i uttryckliga ordalag talar om Jesus som Gud. (3)

Trots att de flesta bibelutgåvor har översatt som man gjort i Folkbibeln, finns det trots allt vissa översättningar som lyfter fram Fadern som Gud.

… vilka fäderna tillhöra, och från vilka Kristus är efter köttet. Gud, som är över allting, vare högtlovad i tidsåldrarna. Amen. (Helge Åkeson)

Här är det inte Kristus utan Gud, Fadern “som är över allting”. I andra bibelutgåvor har man valt att ta med denna typ av översättning som en fotnot.

To them belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah. May he who is God over all be blessed forever. (New Revised Standard Version)

Avslutningsvis behöver vi studera den större kontexten, d.v.s. hur beskriver Paulus förhållandet mellan Gud och Jesus i resten av brevet till församlingen i Rom?

Först och främst tackar jag min Gud (Fadern) genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen förkunnar er tro. (1:8)

Paulus skriver att Fadern är ”min Gud”, ett uttryck han aldrig använder om Jesus i något av sina brev. På liknande sätt avslutar han brevet med ”Gud (Fadern), den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen” (16:27). För Paulus är Gud, Fadern den ende vise och som får äran genom Jesus. Därför är det långsökt att han utan förvarning skulle uppge att Jesus är Gud i 9:5.


(1) Metzger, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. United Bible Societies, 2006, s. 459.

(2) ibid, s. 461.

(3) Tellbe, Mikael. Med framtiden i ryggen. Libris, 2002, s. 179-180.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s