2 Petrusbrevet 1:1

Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. 

Det finns en oenighet bland exegeter hur de grekiska orden τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ skall översättas. Handlar de helt och hållet om Jesus, eller syftar ”vår Gud” på Fadern och ”frälsare” på Jesus? Att det handlar om Fadern och Jesus ses i vissa översättningar. 

Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained a like precious faith with us in the righteousness of our God and the Saviour Jesus Christ. (ASV)

Här står det istället ”vår Gud (Fadern) och frälsaren Jesus Kristus”. I Bibel 2000 har man tagit med denna variant som fotnot. Eftersom den grekiska texten är tvetydig får vi använda oss av den viktigaste tolkningsregeln som är kontexten. Vi behöver studera både det större och mindre sammanhanget för att rätt kunna förstå 2 Petr 1:1. Det är märkligt att Petrus skulle ha applicerat ”vår Gud och Frälsare” i 1:1 på Jesus, när han i versen efter tydligt skiljer mellan Gud, Fadern och Jesus.

Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud (Fadern) och vår Herre Jesus. (1:2)

Hur kan Jesus vara Gud i 1:1 medan det är Fadern i 1:2? Vidare benämns Jesus i 1:1 och 1:2 som Kristus, en titel som betyder att han har blivit smord av Gud, vilket visar att han inte kan vara Gud. Att han blivit smord innebär att han till sin natur är begränsad och därmed i behov av Guds kraft (jmf Apg 10:38). Är man Kristus kan man inte vara Gud och är man Gud kan man inte vara Kristus. Dessa två titlar går aldrig att förena. Därför är det märkligt om Petrus skulle ha titulerat honom som ”vår Gud”, för att därefter ge honom den högst mänskliga titeln ”Kristus”.     

Men hur gör vi med titeln ”frälsare”? Kan Jesus vara frälsare utan att vara Gud? Enligt GT finns det bara en frälsare och det är Gud, Fadern (Jes 43:11). Men denna funktion kan Gud delegera till människor, vilket han gjorde vid flera tillfällen i GT (Dom 3:9, 15; 2 Kung 13:5; Neh 9:27) och kommer att göra i framtiden (Oba 1:21). På samma sätt delegerade han denna funktion till Jesus.

Honom (Jesus) har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. (Apg 5:31)

Gud upphöjde Jesus som frälsare på samma sätt som han gjorde med t.ex. Mose, han som frälste Israels barn ut ur Egypten. Den stora skillnaden mellan de båda är att Jesus har fått ett mycket större frälsningsuppdrag än sin förebild. Går vi sedan till Petrus första brev, den större kontexten, ser vi något högst intressant. Där skriver han ”välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader” (1:3). Fadern är alltså Jesus Kristi Gud (jmf Upp 3:12). Men hur kan Jesus ha Gud över sig och samtidigt vara ”vår Gud” i 2 Petr 1:1? Petrus säger vidare i sitt första brev:

Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. (2:5)

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. (3:18)

Han (Jesus) som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. (3:22)

Dessa tre texter visar på en tydlig skillnad mellan Gud och Jesus. Hur kan Gud ta emot våra andliga offer tack vara Jesus om Jesus är Gud? På vilket sätt har Jesus fört oss till Gud om han själv är Gud? Hur kan Jesus sitta på Guds högra sida om han är samma Gud? Därför är det märkligt om Petrus i sitt andra brev skulle ha uppgett att Jesus är ”vår Gud”. Faktum är att uttrycket ”vår Gud” förekommer cirka 20 gånger i NT och syftar alltid på Fadern. Varför skulle det då ha en annorlunda betydelse i 2 Petr 1:1? Det saknar all logik! Vad gäller uttrycket ”vår store Gud” i Tit 2:13 se under Titusbrevet 2:13.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s