1 Timoteusbrevet 3:16

Without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Denna vers från den engelska översättningen King James Version (KJV) används emellanåt som bevis för att Jesus är Gud. Att det står ”God was manifested in the flesh” beror på att KJV, liksom Karl den XII:s Bibel, grundar sig på en grekiska grundtext som heter Textus Receptus. Den är från 1500-talet v.t. och betraktas av vissa exegeter som den mest autentiska grundtexten. Men de flesta exegeter anser att de äldsta grekiska texterna är de mest trovärdiga, de som ligger till grund för de flesta översättningar såsom Folkbibeln och Bibel 2000. En av de exegeter som avfärdar Textus Receptus är Bart D. Ehrman. I sin bok Misquoting Jesus – The Story Behind Who Changed the Bible and Why förklarar han att ändringen av 1 Tim 3:16 i Textus Receptus gjordes med avsikten att betona Jesu Gudom.

Our earliest and best manuscripts, however, speak of Christ ‘who’ was made manifest in the flesh, without calling Jesus, explicitly, God. The change that came to dominate the medieval manuscripts, then, was made in order to emphasize Jesus’s divinity in a text that was ambiguous about it, at best. (1)

I de grekiska grundtexter som inte har denna ändring står det istället ”erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet”. Istället för Gud är det Kristus som uppenbarades i köttet. Att det handlar om Kristus och inte Gud är uppenbart utifrån kontexten i 1 Timoteusbrevet, där Paulus gör en tydligt skillnad mellan de båda.

Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden (Fadern), honom vare ära och pris i evigheters evighet. (1 Tim 1:17)

Gud  (Fadern) är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. (1 Tim 2:5)

Han (Fadern), den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen. (1 Tim 6:15-16)

Om Paulus uppgav att Jesus är Gud i 1 Tim 3:16, varför skrev han då i början av samma brev att Fadern är den ”ende Guden”? På samma sätt menade Paulus att Gud är en (jmf 5 Mos 6:4) och att Jesus är en medlare mellan Gud och människor. Hur kan Jesus vara en medlare mellan Gud och människor, om han samtidigt är den Gud han medlar för? I sista kapitlet skriver Paulus att Fadern är den ende Härskaren, han som ensam är odödlig. Varför skulle Paulus uppge att Jesus inte är Gud i 1:17 och 2:5, för att i 3:16 visa på det motsatta, för att sedan avsluta i 6:15-16 med att han inte är Gud? Nej, jag tror Paulus var konsekvent när han skrev sitt brev till Timoteus, där båda visste vem den ende Guden var.   


(1) Ehrman, Bart D. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. HarperSanFrancisco, 2005, s. 157.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s