Titeln ”Messias”

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. (Joh 20:30-31)

I NT används titlarna ”Messias” och ”Kristus” på Jesus ca 500 gånger. ”Messias” kommer av det hebreiska ordet mashiach (משׁיח), medan ”Kristus” härrör från det grekiska Christos (Χριστoς). Båda orden betyder ”smord” och härstammar från det hebreiska respektive grekiska verbet som betyder ”smörja”. Vi hittar ett sådant exempel när Petrus predikade för officeren Kornelius och hans hus.

Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. (Apg 10:38)

Lägg märke till vad som står i texten. Gud botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Det var alltså Guds smörjelse som gjorde att miraklerna blev möjliga och inte att Jesus var Gud. Det som gör titlarna ”Messias” respektive ”Kristus” speciellt intressanta och viktiga att studera, är att de förekommer i samband med flera av de texter kristna använder som bevis för Jesu Gudom.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud … Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” – det betyder Kristus. (Joh 1:1-2, 40-41)

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som varande i Guds gestalt, icke ansåg för rov att vara lik Gud, utan uttömde sig själv, havande antagit en slavs gestalt, bliven i likhet med människor och i hållning befunnen såsom en människa. (Fil 2:5-7 [Helge Åkeson])

Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. (Kol 2:8-9)

Men vad innebär det att Jesus är Kristus/Messias? I resten av artikeln kommer fokuseringen att ligga på titeln ”Messias” eftersom den ger en tydligare koppling till GT. Denna titel kommer, som tidigare nämnts, av det hebreiska ordet mashiach, och som i sin tur härstammar från verbet mashach som betyder ”smörja”. En mashiach är en person som blivit smord (mashach) av Gud för en speciell uppgift. På GT:s tid smorde Gud människor in i deras respektive tjänster som kung, profet eller präst.

Juda män kom dit och smorde [mashach] David till kung över Juda hus … Var nu starka och tappra män, för Saul, er herre, är död, och Juda hus har nu smort [mashach] mig till kung över dem. (2 Sam 2:4, 7)

De åt och drack med stor glädje inför HERRENS ansikte den dagen, och för andra gången gjorde de Salomo, Davids son, till kung. De smorde [mashach] honom till en HERRENS furste och Sadok till präst. (1 Krön 29:22)

David och Salomo blev smorda till kungar medan Sadok blev smord till präst. De blev var och en beklädda med kraft (smorda) att fullgöra de uppdrag Gud hade gett dem. Och det var just smörjelsen som gjorde att de titulerades ”messias” (mashiach).

Den smorde [mashiach] prästen skall bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet, och prästen skall doppa sitt finger i blodet och stänka sju gånger framför förlåten inför HERRENS ansikte. (3 Mos 4:16-17)

Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde [mashiach]. (Ps 2:2)

Rör inte mina smorda [mashiach (pl)], gör inte mina profeter något ont! (Ps 105:15)

Så säger HERREN till sin smorde [mashiach], till Koresh som jag har fattat vid hans högra hand. (Jes 45:1)

Dessa messiasgestalter var förebilder på den Messias (Jesus) som Gud hade lovat i skrifterna. Jag väljer här att skriva ”Messias” med stor inledande bokstav eftersom hans uppdrag är så mycket större än sina förebilder. Likväl, eftersom Jesus blev smord av Gud och därmed fick titeln ”Messias”, visar det att han inte kan vara Gud. Ja, du läste rätt! Titlarna ”Messias” och ”Gud” går aldrig att förena. Är man Messias kan man inte vara Gud och är man Gud kan man inte vara Messias. Att Jesus är Messias vittnar om att han är begränsad till sin varelse och är beroende av kraft från Gud. Och är man som varelse i behov av kraft från Gud kan man omöjligt vara Gud.

Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. (Apg 2:36)

Gud gjorde Jesus till Messias. Men faktum är att även vi troende har blivit smorda av Gud, vilket innebär att var och en av oss är en messias: “Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud” (2 Kor 1:21). Lägg även märke till att det inte står någonstans i Bibeln att Fadern är Messias, vilket är helt logiskt eftersom han är Gud och därmed obegränsad till sin natur. Jesus är det inte och har därför behov av Guds smörjelse. Det som sedan skiljer Jesus från oss andra är att han har fått en speciell smörjelse för att kunna fullgöra sitt stora och unika uppdrag att vara världens frälsare.

Men är det kanske så att Jesus var Messias enbart under sitt jordeliv, men nu, efter sin uppståndelse, har han fått tillbaka sin fulla Gudom? Det är en intressant tolkning, men som dock inte stämmer med Bibelns samlade undervisning.

Jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. (Upp 20:4)

Dessa martyrer kommer en dag att regera med Kristus, d.vs. han som blivit smord med kraft från Gud på grund av sin begränsade natur, i tusen år. Jesus som skall vara kung i tusenårsriket är alltså inte Gud utan Guds smorde och utvalde tjänare (Jes 42:1; Sak 13:7; Apg 3:13, 26; 4:27, 30). 

Han (Gud) har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man (Jesus) som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (Apg 17:31)

Ja, Gud har bestämt (utvalt) Jesus till att döma världen. Inte för att han är Gud utan för att Gud har smort honom för den uppgiften.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s