Hebreerbrevet 1:6

När han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe [proskyneo] honom.

Detta är en vers som varken kan bevisa för eller emot att Jesus är Gud. Anledningen är att det grekiska ordet proskyneo inte har den egentliga betydelsen ”tillbe” utan ”to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence”. (1) Det är helt och hållet sammanhanget som avgör hur ordet skall översättas. (2) Även om det kan betyda ”tillbe”, t.ex. när det handlar om tillbedjan av Gud, är det ändå kontexten som i slutändan fäller avgörandet. I Bibel 2000 har man översatt Hebr 1:6 på ett annorlunda, men likväl (subjektivt) korrekt sätt. 

När han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: ”Alla Guds änglar skall hylla honom.”

Ett exempel från Uppenbarelseboken visar hur avgörande kontexten är för betydelsen av proskyneo.

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner [proskyneo] inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. (3:9) 

Att dessa från Satans synagoga skulle tillbe församlingens ängel (budbärare) i Filadelfia är knappast troligt. Däremot är det fullt rimligt att de skulle falla ner i respekt och vördnad inför denna ängel (budbärare). Så uppenbart är det kontexten som avgör hur proskyneo skall översättas. Det finns dock en sak som talar emot att Hebr 1:6 handlar om Jesu Gudom. Proskyneo står i imperativ, en verbform som talar om befallning/uppmaning. Detta ses inte lika bra i Folkbibelns översättning som i t.ex. English Standard Version (ESV).

When he brings the firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.”

Därmed uppstår frågan: varför behöver Gud befalla/uppmana änglarna att tillbe/falla ner (i respekt och vördnad) inför Jesus om han är lika mycket Gud som Fadern? Ja, om allt (inklusive änglarna) har skapats genom honom, varför behövs det då en befallning/uppmaning att tillbe? Är det inte en självklarhet att de skapade änglarna faller ner inför sin Skapare? Det mest troliga är istället att Gud har upphöjt sin tjänare Jesus (Apg 3:13) till en position av makt och auktoritet där han ”har blivit så mycket större än änglarna” (1:4), att dessa blir befallda/uppmanade att falla ner inför honom.

Då trädde Jesus fram och talade till dem (lärjungarna) och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. (Matt 28:18)


(1) Thayer, Joseph Henry. Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament. OakTree Software, Inc.

(2) Heikel, Ivar & Anton Fridrichsen. Grekisk-Svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. Universitetstryckeriet, Uppsala, 2006, s. 191.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s