Hebreerbrevet 1:6

När han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe [proskyneo] honom.

Denna vers kan varken bevisa för eller emot att Jesus är Gud. Anledningen är att det grekiska ordet proskyneo inte har den egentliga betydelsen ”tillbe” utan ”to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence”. (1) Det är med andra ord sammanhanget som avgör hur ordet skall översättas. Det normala är att man faller ner i tillbedjan inför Gud, medan man vanligen faller ner i vördnad och respekt inför människor. Likväl är det proskyneo som används i båda fallen. Därför blir det, som redan nämnts, kontexten som fäller avgörandet hur ordet skall förstås. I Bibel 2000 har man översatt Hebr 1:6 på ett annorlunda, men likväl korret sätt. 

När han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: ”Alla Guds änglar skall hylla honom.”

Följande exempel från Uppenbarelseboken visar hur avgörande kontexten är för betydelsen av proskyneo.

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner [proskyneo] inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. (3:9) 

Att dessa från Satans synagoga skulle tillbe församlingens budbärare/ängel i Filadelfia är knappast troligt. Däremot är det fullt rimligt att de skulle falla ner i respekt och vördnad inför denne. Så uppenbart är det kontexten som avgör hur proskyneo skall översättas. Det finns dock en sak som talar emot att Hebr 1:6 handlar om Jesu Gudom. Proskyneo står i imperativ, en verbform som handlar om befallning/uppmaning. Detta ses inte lika bra i Folkbibelns översättning som i t.ex. English Standard Version (ESV).

When he brings the firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.”

Därmed uppstår frågan: varför behövde Gud befalla änglarna att tillbe/falla ner (i respekt och vördnad) inför Jesus om han är lika mycket Gud som Fadern? Det mest troliga är istället att Gud upphöjde sin tjänare Jesus (Apg 3:13) till en position av makt och auktoritet där han ”har blivit så mycket större än änglarna” (1:4), att dessa blev befallda att falla ner inför honom. Med tanke på Jesu ord att ”jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18) är detta en fullt rimlig tolkning.


(1) Thayer, Joseph Henry. Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament. OakTree Software, Inc.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s