Johannesevangeliet 1:1-18 (2)

Logos i Gamla testamentet

De flesta exegeter idag är överens om att prologens två inledande ord ”I begynnelsen (grek. en arche) var ordet” anspelar på skapelseberättelsens inledning ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) står det, liksom i Joh 1:1, en arche istället för den hebreiska motsvarigheten bereshit. Och även om uttrycket ”Guds logos” inte finns i 1 Mos 1 är likväl hela skapelsen ett resultat av att Gud talade (1 Mos 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Gud talade sina ord (logos) och allt blev skapat.

Himlen är skapad genom HERRENS ord [logos (LXX)], alla dess härskaror genom hans muns ande … Han sade och det blev till, han befallde och det stod där. (Ps 33:6, 9)

”HERRENS logos” är synonymt med ”hans muns ande”, vilket innebär att ”han sade och det blev till, han befallde och det stod där”. Guds logos är det verksamma ord han uttalade vid skapelsearbetet. När Jesus efter sin uppståndelse kom till lärjungarna sade han att ”allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna” (Luk 24:44). Om Jesus är det logos Johannesprologen nämner om måste vi därför kunna hitta honom någonstans i GT (LXX).

De ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord [logos] och botade dem och räddade dem från undergång. (Ps 107:19-20)

Ditt ord [logos] är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps 119:105)

Hör HERRENS ord [logos], ni Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds undervisning (torah), du Gomorrafolk! (Jes 1:10)

HERRENS ord [logos] kom till Jona, Amittajs son. Han sade: ”Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.” (Jona 1:1-2)

I första texten har vi ett exempel på personifiering av logos. I tredje exemplet ses en s.k. parallellism där logos är synonymt med Guds torah (undervisning). I sin snävaste betydelse är torah de fem moseböckerna, men innefattar i realiteten all Guds undervisning. I sista texten står det att Guds logos kom till profeten Jona. Var det Jesus i sin preexistens som kom till honom? Nej, långt senare förklarade Jesus underförstått att det inte var han.

Jesus svarade dem (judarna): ”Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord [logos] kom till – och skriften kan ju icke bliva om intet.” (Joh 10:34-35 [1917])

Jesus sade till judarna att Guds logos kom till deras fäder, men utan att han på något sätt identifierade sig med detta logos. Det han menade var att Guds budskap kom till dem. I Psaltaren står det att ”han sänder sitt budskap till jorden, hans ord [logos] går ut med hast” (147:15). Versens parallellism visar att logos även är synonymt med Guds budskap. James D. G. Dunn skriver i sin monografi att

in the OT ’the word of God’ is God’s utterance, God himself making known his will to his people, particularly through the agency of the prophet. Even when writers weave poetic imagery and metaphor round the concept the thought is still essentially of God’s effective power put forth to achieve his purpose. (1)

Precis som Dunn förklarar handlar Guds logos om Guds uttalade ord, hans vilja, till sitt folk Israel. Det har därför inget med en preexistent Jesus att göra.

Logos i den mellantestamentliga vishetslitteraturen

Det är lätt att, som tidigare nämnts, avfärda den mellantestamentliga litteraturen med argumentet att de inte är lika inspirerade som de bibliska böckerna. Men då missar man att dessa böcker var en del av den kulturella och religiösa kontext Jesus och lärjungarna levde och verkade i. De hjälper oss, tillsammans med de bibliska böckerna, att nå fram till en bättre förståelse av vad logos betyder.

Mina fäders Gud, barmhärtighetens herre, du som har skapat allt med ditt ord [logos], och som genom din vishet gjorde människan för att hon skulle härska över allt du skapat och styra världen heligt och rättfärdigt och fälla rättsinniga domar. (Vish 9:1-3 [Bibel 2000])

När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp svingade sig ditt (Guds) allsmäktiga ord [logos] från kungatronen i himlen ner till det land som skulle förödas, en hotfull krigare med sin obönhörliga befallnings skarpa svärd. Där han (logos) stannade spred han död överallt, han stod på jorden och nådde ända till himlen … En oförvitlig man (Aron) skyndade fram till försvar med vapen från sin heliga tjänst: bönen och rökelsens soningsmedel. Han gick till strids mot vredens raseri och satte en gräns för olyckan; så visade han att han var din tjänare. (Vish 18:14-16, 21 [Bibel 2000])

When formerly there was no world with its inhabitants, you deliberated and spoke with a word, and immediately the works of your creation stood before you. (2 Bar 14:17)

I första texten ser vi ytterligare ett exempel på parallellism där logos är synonymt med Guds vishet. I andra exemplet stiger Guds logos steg ner till jorden som en hotfull krigare med uppdraget att sprida död överallt. Det är knappast en text kristna skulle använda för att visa på en preexistent Jesus. I sista texten står det att Gud ”spoke with a word” och allting blev skapat, vilket stämmer med Ps 33:9 som säger att Gud ”sade och det blev till han befallde och det stod där”. Logos är därmed Guds uttalade och verksamma ord i skapelsen.


(1) Dunn, James D. G. Christology in the Making: A New Testament Inquiry Into the Origins of the Doctrine of the Incarnation. William B. Eerdmans Publishing Company, 1996, s. 248.

5 reaktioner till “Johannesevangeliet 1:1-18 (2)

 1. Glenn:
  Som det står i Johannes evangelium så blev Logos kött och bodde bland oss. Om man menar att detta inte syftar på Jesus så kan man undra: Vem var denna Logos som blev människa. Bibeln berättar bara om Jesus som den som Johannes vittnade om, men om det inte var Jesus som blev kött utan Logos, var berättas det om människan Logos som blev kött och bodde bland oss – i Bibeln? Hjälp mig lite på traven, hur tänker du här?
  Allt gott! MVH: K.J.W.

  1. Observera att Johannes inte vittnade om logos utan om ljuset, d.v.s. Messias ljus, vilket är samma ljus som Gud talade fram i 1 Mos 1:3-5. Logos däremot är Guds vishet som tog sin boning i Jesus. Det var visheten som blev kött och inte en preexistent varelse. Enda gången Jesus omnämns som Guds logos är i Upp 19:13. Han identifierar sig inte heller med logos i Johannesevangeliet, vilket han gör med ljuset (8:12; 12:46). Jag gillar Lars Hartmans tankar kring visheten (se under Johannesevangeliet [del 5] där han diskuterar Kolosserbrevet 1:15-20).

   ”Det är nog mera rättvist att ta fasta på textens anknytning till samtida tankar om den gudomliga visheten med vilken och genom vilken Gud uttrycker sig. Det innebär att man byter ut en bild från människovärlden mot en annan från samma värld, nämligen bilden av plan eller vishet. Vi kan t o m försöka ersätta ‘plan’, ‘vishet’ med ‘verksam avsikt’. Gud har en ‘verksam avsikt’ och i enlighet med den uttrycker han sig. Denna verksamma avsikt ligger bakom Jesu person och verk.”

   Logos är därmed synonymt med Guds vishet, plan och verksamma avsikt. Gud har ända sedan skapelsens början planerat att sända sin Messias. Denna plan blev kött för ca 2 000 år sedan. Det kan jämföras med en ritning som får sitt fysiska uttryck när byggnaden är färdig. Det är inte byggnaden som blir kött, utan det är ritningen som blir det. På samma sätt är det med logos i prologen. Det var Guds vishet, plan och verksamma avsikt som blev kött och inte en preexistent Jesus.

 2. Ja, det är en intressant tankemodell, men det stör mig att jag får inte detta att gå ihop med en del uttalanden av Jesus själv, om sig själv. T.ex. Joh. 6: 46.
  . . .

  1. ”Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud, han har sett Fadern.” (Joh 6:46)

   Jag håller med om att dessa ord verkar tala emot det jag precis skrivit. Men samtidigt behöver vi ställa oss frågan hur Jesus kunde se Fadern? Har Fadern en kroppslig gestalt som man kan se? De kroppsdelar GT tillskriver Gud är symboliska. Han beskrivs på ett fysiskt/kroppsligt sätt för att vi skall kunna få en någorlunda uppfattning om vem han är. Delar med mig av den judiska förståelsen:

   ”In many places we find expressions such as ‘the hand of God,’ ‘the eyes of God,’ and ‘the ears of God.’ All these expressions are actually adaptations to human intellect, which can only think in terms to the physical. The Torah thus speaks in the language of man. They are all metaphors … From all this, we see that God has no form or figure. What is seen is merely a prophetic visualization … Since God is not a body or any other kind of physical entity, it is obvious that nothing associated with the physical can apply to Him.”
   (Kaplan, Aryeh. Maimonides’ principles: The Fundamentals of Jewish Faith, s. 26-27)

   Om Fadern är utanför det fysiska hur kunde Jesus ha sett honom? Jesus själv sade att Gud är Ande (Joh 4:24). Att sedan Jesus är från Gud måste inte innebära att han hade en medveten preexistens, istället kan det mycket väl betyda att han var sänd av Gud. Med tanke på Jesu djupa relation till Fadern fick han också se honom, även om det handlade mer om ett andligt seende än ett fysiskt.

   Jag hävdar inte att jag har 100% rätt i detta komplexa ämne, men det är så jag tänker idag. Kanske kommer jag att tänka annorlunda i framtiden. 🙂

 3. Glenn: Jag har samma uppfattning där. När gud talar om sitt ansikte, sina öron, ögon osv. så behöver detta inte betyda att han har bokstavlig kropp så som människan har. Dessa hänvisningar innebär hellre på att han kan se, höra, ha känslor osv. Människan är skapad till Guds avbild, ej nödvändigtvis bokstavligen, utan hellre att människan kan återspegla Guds egenskaper såsom rättvisa, kärlek ja, t.om. hat i vissa fall. Att Jesus säger att han har sett gud och kan beskriva honom
  på ett sätt som är möjliga för oss människor att förstå. Att andevarelserna kan ”se” varandra borde vara klart, dock ej nödvändigtvis på samma sätt som vi kan uppfatta vår fysiska värld. Hur saker och ting ter sig i andevärlden har vi inte kunskap om. Samma sak med ”det nya Jerusalem” som kommer ner från himlen beskrivs i Bibeln m.h.a. ting som vi kan förstå, såsom gator av guld och ädelstenar, portar av pärlor osv. ska inte heller uppfattas bokstavligt (såsom många gör) utan de symboliserar andliga verkligheter i termer som vi kan förstå. Där har vi samma syn på saken vad jag kan förstå.
  Allt got Glenn. /K.J.W.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s