Aion & aionios

Två grekiska ord som är viktiga att studera för att rätt kunna förstå helvetesläran är substantivet aion och adjektivet aionios. Ofta översätts de med ord som “evig” och “evigt”. Men varken aion eller aionios har denna specifika evighetsbetydelse. Istället representerar de en odefinierbar tidslängd som kan vara antingen lång eller kort. Exegeten Marvin R. Vincent förklarar detta i sin Word Studies in the New Testament.

Ἀιών, transliterated aeon, is a period of time of longer or shorter duration, having a beginning and an end, and complete in itself. It is sometimes translated world; world representing a period or a series of periods of time … The length of the aeon depends on the subject to which it is attached. It is sometimes translated world; world representing a period or a series of periods of time  … The word always carries the notion of time, and not of eternity. It always means a period of time. Otherwise it would be impossible to account for the plural, or for such qualifying expressions as this age, or the age to come. It does not mean something endless or everlasting … The adjective αἰώνιος in like manner carries the idea of time. Neither the noun nor the adjective, in themselves, carry the sense of endless or everlasting … Ἀιώνιος means enduring through or pertaining to a period of time. Both the noun and the adjective are applied to limited periods. (1)

I slutändan är det kontexten som avgör hur lång tidsperiod aion och aionios avser. Handlar det om Gud får man dra slutsatsen att orden har ett evighetsperspektiv. Men handlar det om begränsade varelser är det mer troligt att det syftar på en begränsad tid. Låt oss se på några exempel hur orden används för människor i Bibeln:

Finns det något om vilket man säger: ‘Se, detta är nytt,’ så har det redan funnits i gamla tider [aion] som varit före oss. (Pred 1:10)

Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan [aion] hade lovat genom sina heliga profeters mun. (Luk 1:69-70)

Vill du hålla dig på forntidens [aionios] väg, där fördärvets män gick, män som rycktes bort i förtid, och som en ström flöt deras grundval bort. (Job 22:15-16)

Flytta inte en gammal [aionios] gränssten som dina fäder har rest. (Ords 22:28)

Men hur gör vi med de texter som klart och tydligt verkar visa att människor går ett evigt straff till mötes. Ett sådant exempel är Jesu berättelse om när Människosonen skall skilja fåren från getterna (Matt 25:31-46). Det blir högst ödesdigert för dessa ”får” som inte får ta del av Guds frälsning.

Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga [aionios] elden som är beredd åt djävulen och hans änglar … Och dessa skall gå bort till evigt [aionios] straff, men de rättfärdiga till evigt [aionios] liv. (Matt 25:41, 46)

Vad menas med att elden och straffet är eviga? Att elden är evig betyder inte att människornas lidande kommer att vara i evighet. Som vi redan sett har inte aionios i sig själv någon evighetsbetydelse utan står för en odefinierbar tidsperiod, lång eller kort. Dessutom står det inte att dessa skall dömas till ett evigt lidande utan till ett evigt straff. Förståelsen är att när dessa människor har upphört att existera blir straffet evigt i betydelsen att det aldrig går att återkalla. De får inte en ny chans utan har för evigt upphört att finnas till. Här får vi inte glömma Jesu tidigare ord att 

var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva (förgöra) [apollymi] både själ och kropp i Gehenna (Matt 10:28). 

Om Jesus berättade att Gud har makt att förgöra kropp och själ i Gehenna, då kunde han inte predika om ett evigt helvete några kapitel senare. Om Gud en dag kommer att förgöra ogudaktiga människor i Gehenna, då kan han inte samtidigt plåga dem i all evighet. Det går inte att överskatta betydelsen av kontexten, vilket är den absolut viktigaste tolkningsregeln att tillämpa när man studerar Bibeln.


(1) Vincent, Marvin R. Word Studies in the New Testament, vol. IV. Charles Scribner’s Sons, New York, 1900, s. 58-59. https://archive.org/details/cu31924092322555/page/n65/mode/2up?q=everlasting   2021-06-19.

8 reaktioner till “Aion & aionios

  1. Man kan läsa bibeln som den är. När en som läser guds ord genom mänskligt tänkande kan han inte förstå hur Gud tänker. Bibelns författare skrev ner Guds ord,och det är hur Herren tänker som är det viktiga. Hur Greker eller Judar tänker är mindre viktigt. Det är ju inte människan som bestämmer hur Gud vill ha det, men jag förstår att ur en Teologs vinkel att Författarna i stort sett hittade på sagor, myter och poetiska historier i Bibeln. Riktig teologi underminerar inte Bibeln utan hittar en djupare förståelse av Guds ord. Börjar man gräva i hur Greker och Judar tänkte på den tiden är man ute på tunn is om man tror att dom i stort sett hittade på en historia som baseras på deras traditioner. Deras traditioner baseras på Guds ord, det är så man ska se på Bibeln.

    1. Hej Jarkko!

      Jag förstår hur du tänker eftersom jag själv har haft samma syn på Bibeln. Men med tiden har jag insett att dess innehåll inte är så svart och vitt som jag först trodde. Jag trodde att NT var en uppfyllelse av enbart GT. Men nu inser jag att NT är en uppfyllelse av både GT och judisk tradition. Ett exempel är Juda 1:14-15 där författaren ordagrant citerar från 1 Henok 1:9. Men varför, med tanke på att denna bok inte finns med i Bibeln? Och varför tog Paulus med namnen Jannes och Jambres i sitt andra brev till Timoteus (3:8), två namn som inte går att hitta i GT men återfinns i den judiska traditionen. Därför anser jag att man gör sig själv en björntjänst om man ignorerar den kontext Bibeln skrevs i.

      Visst, jag är teologiskt utbildad. Men mitt mål är ändå att vara så objektiv som möjligt. För mig är sanningen långt viktigare än att krampaktigt försvara traditionella kristna läror.

      Allt gott!
      Glenn

  2. Enlig den engelska förkunnaren i din artikel så kan ju aionios bara betyda ”begränsad tid”. Men helt plötsligt när det gäller Gud då betyder det evigt. Lverallt jag forskat i det ordet, så betyder det evigt. Det är som att säga att ordet aldrig skulle kunna betyda alltid beroende på vem det handlar om. aionios förekommer 71 gånger i Bibeln. Måste man vara teolog för att veta att ett ord inte betyder det det betyder. Tror inte Gud på det sättet skulle förvilla läsaren och därmed äventyra dennes frälsning.

    1. Jag håller med om att citatet av exegeten Marvin R. Vincent kan upplevas något förvirrande. Men likväl visar de fyra exempel jag tagit med i artikeln att aion och aionios inte måste ha evighetsbetydelse. Det är uppenbart att sammanhanget avgör hur lång tid det handlar om, begränsad eller evig. Vidare kan man förstärka aion genom att det upprepas: ”Vår Gud och Far tillhör äran i evigheters evighet (aion+aion)” (Fil 4:20). Denna typ av upprepning används huvudsakligen om Gud och Messias, och speciellt i Uppenbarelseboken.

      Samma kluvenhet ses i det motsvarande hebreiska ordet ‘olam: ”Flytta inte en gammal [‘olam] gränssten som dina fäder har rest (Ords 22:28). Samma ord kan även ha evighetsbetydelse: ”HERREN regerar för evigt [‘olam], han har rest sin tron till dom” (Ps 9:8). När man börjar gräva i Bibeln upptäcker man att saker blir mer och mer komplexa.

    1. Om det finns en plats som kallas helvetet, då är första utmaningen är att hitta den i GT. Vad som står i NT är irrelevant om det inte kan verifieras utifrån GT. Vissa menar att kunskapen om helvetet är en progressiv uppenbarelse mellan GT och NT. Men detta ser jag som alltför långsökt eftersom syndens straff finns beskriven i 5 Mos 28, utan någon information om ett evigt lidande. Så utifrån Bibeln som helhet hittar jag inte stöd för ett evigt helvete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s