Johannesevangeliet 8:24

Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [ego eimi], skall ni dö i era synder.

Detta är en ganska populär text bland kristna för att bevisa Jesu Gudom. Man menar att orden ”Jag Är” (ego eimi) utgör en tydlig tematisk koppling till Guds uttalande ”Jag är den Jag Är” i 2 Mos 3:14. I fotnoten i Folkbibeln står det att ”uttrycket anspelar på 2 Mos 3:14, där utsagan avser Guds själv. Den anknyter till innebörden i det högsta gudomliga namnet, JHVH”. (1) Vissa kristna går steget längre och menar att om man inte tror att Jesus är JHVH, utifrån ego eimi i Joh 8:24, kommer man att dö i sina synder. Men exegeten James D. G. Dunn skriver att 

as most commentators realize, had the great ‘I am’ sayings been uttered by Jesus during his mission in Galilee and Judea, they would hardly have been so ignored by the other Evangelists. (2)

Dunn har helt klart en poäng. Om uttrycket ego eimi har den höga kristologiska betydelse många kristna vill få det till, varför har inte de andra evangelieförfattarna tagit upp det? Det bör även betonas att de två grekiska orden ego eimi inte har några versaler i grundtexten, vilket innebär att ”Jag Är” är ett påhitt av översättaren för att kunna skapa en tematisk koppling till 2 Mos 3:14. Därför är det mer korrekt att översätta ego eimi med ”jag är”. I Joh 9 (kapitlet efter) helade Jesus en man som varit blind från födelsen. Detta väckte helt naturligt stor uppståndelse, även om vissa började undra om det verkligen var samma person som tidigare hade suttit och tiggt.

Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade: ”Är det inte han som satt och tiggde?’ Några sade: ”Det är han,” och andra: ”Nej, men han är lik honom.” Själv sade han: ”Det är jag [ego eimi].” (Joh 9:8-9)

Mannen svarade dem med samma ord Jesus gjorde i kapitlet innan: ego eimi. Men varför skriver man då inte som översättare ”Jag Är” även i det här fallet? Det är alltså inte självklart att uttrycket ego eimi i Joh 8:24 måste betyda något annat än det gör i Joh 9:9. En som översatt det annorlunda är Helge Åkeson: ”Därför sade jag till eder: ’I skolen dö i edra synder; ty om I icke tron, att det är jag, så skolen I dö i edra synder.’” Åkeson har översatt ego eimi på samma sätt som i fallet med den blindfödde mannen, nämligen ”det är jag”. Det Jesus menade var att ”det är jag, Messias” (jmf 4:25-26). Det är just budskapet om Messias som är det centrala genom hela Johannesevangeliet (Joh 20:30-31). 

Studerar vi kontexten blir det ännu mer uppenbart att översättningen ”Jag Är” är överdriven. Vi får inte glömma den absolut viktigaste tolkningsregeln som är kontexten, både den större och mindre. Anledningen till att Johannes skrev sitt evangelium var ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son” (20:31). Och denna anledning ses genom hela evangeliet (1:41; 4:25; 7:31; 9:22; 10:24; 11:27; 12:34). Men faktum är att titeln ”Messias” vittnar om att Jesus inte kan vara Gud. Är man Messias kan man inte vara Gud och är man Gud kan man inte vara Messias. Dessa två titlar går aldrig att förena (se under Titeln ”Messias”). Vad gäller titeln ”Guds Son” se under Titeln ”Guds Son”.  

Om vi studerar den mindre kontexten till Joh 8:24 ser vi en intressant sak. Efter att Jesus sade ”om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder”, frågade judarna ”vem är du då?” Är inte det en märklig fråga om Jesus med orden ego eimi precis hade gjort anspråk på att vara den Gud som uppenbarade sig för Mose i 2 Mos 3:14. Och bara några verser längre fram säger Jesus att ”när ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är” (8:28). Titeln ”Människosonen” betyder ”son av Adam” eller ”son av människosläktet” och kan som sådan omöjligt betyda att man är Gud. Den hebreiska motsvarigheten är ben ’adam och används i GT för profeterna Hesekiel och Daniel (Hes 2:1; Dan 8:17). Det är en upphöjd men absolut ingen gudomlig titel. Ett intressant exempel där titlarna Messias och Människosonen förekommer hittar vi när Jesus står inför Stora rådet i Jerusalem.

Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: ”Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Jag Är [ego eimi]. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” (Mark 14:61-62)

Här har man gjort samma överdrivna översättning som i Joh 8. Observera översteprästens fråga: ”Är du Messias?”, varvid Jesus svarar ”ego eimi”. Det Jesus i praktiken säger är ”det är jag” eller ”jag är den”, vilket parafraserat betyder ”du har rätt, jag är Messias”. Att Jesus skulle ha gjort anspråk på att vara Gud utifrån översteprästens fråga om han var Messias är absurd. Som sagt, är man Messias kan man inte vara Gud och är man Gud kan man inte vara Messias. På samma sätt är det med titeln Människosonen. Även om det är en upphöjd titel är det absolut ingen gudomlig sådan. Som avslutning skall vi studera 2 Mos 3:14 i sin kontext, den text kristna kopplar samman med Joh 8:24, 28, 58. Perikopen handlar om när Guds ängel uppenbarar sig för Mose i en brinnande buske vid berget Horeb. 

Då sade Mose till Gud: ’När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?’ Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.” Och Gud sade ytterligare till Mose: ”Så skall du säga till Israels barn: HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte. Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem: HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig.” (2 Mos 3:13-16)

Lägg märke till Guds ord till Mose: ”HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er.” Vem är ”era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud”? Om Jesus, med orden ego eimi gjorde anspråk på att vara den Gud som mötte Mose vid Horeb, då måste han logiskt sett vara ”era fäders Gud”. Men samma ord hittar vi i Petrus tal på Pingstdagen i Jerusalem. 

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. (Apg 3:13)

Istället för att identifiera Jesus med ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud” sade Petrus att Jesus var en tjänare åt den Guden (även Apg 3:26; 4:27, 30). Jesus själv berättade att han inte var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla. (Luk 20:37-38)

Jesus använde pronomina ”han” och ”honom” om Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det visar tydligt att han inte identifierade sig själv med samma Gud. Därför är det långsökt att Jesus skulle haft för avsikt att identifiera sig med ”era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud” i Joh 8:24, 28, 58. Vidare sade Jesus i Joh 8:29, alltså direkt efter orden ego eimi i 8:24, 28, att ”han som har sänt mig är med mig”. Att Fadern hade sänt Jesus påminner om Jesu ord längre fram i samma evangelium. 

”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” (Joh 17:3)

För Jesus var Fadern ”den ende sanne Guden” och han själv ”den som du (Fadern) har sänt”. Jesus gjorde alltså inte anspråk på att vara Gud i Joh 8:24, 28 utan menade sig vara den Messias Gud hade sänt ”för att ni genom tron skall ha liv i hans namn” (Joh 20:31).


(1) Bibeln Den Heliga Skrift: Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker. Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, 1998, s. 158.

(2) Dunn, James D. G. Christology in the Making: A New Testament Inquiry Into the Origins of the Doctrine of the Incarnation. William B. Eerdmans Publishing Company, 1996, s. 119.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s