Koranen

This Quran could not have been produced by anyone other than Allah. In fact, it is a confirmation of what preceded it, and an elaboration of the Book. There is no doubt about it-it is from the Lord of the Universe. (Sura 10:37)

På flera ställen i Koranen står det att ”it is a confirmation of what preceded it”. Koranen gör alltså anspråk på att vara en bekräftelse av det som står skrivet i Bibeln, i både Gamla och Nya testamentet. Men stämmer detta vågade anspråk? Nej, absolut inte! Låt oss se på två viktiga ämnen i Bibeln, där det första har med vår tillbedjan av Gud att göra.

När de som bar HERRENS ark hade gått sex steg framåt, offrade han (David) en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför HERRENS ansikte. (2 Samuel 6:13-14)

Han (Gud) lade en ny sång i min (Davids) mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på HERREN. (Psalm 40:4)

En psalm (av David), en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa. (Psalm 92:1-4)

Bibeln uppmanar oss att sjunga, dansa och spela instrument till Guds ära. Det betyder inte att man alltid måste göra det, men det är uttryckssätt som ger välsignelse för var och en som gör det. Men uppmaningar likt dessa går inte att hitta i Koranen. Så på vilket sätt är den en bekräftelse på det som står skrivet i Bibeln? Ett annat, ännu viktigare område, är Jesu död och uppståndelse.

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. (Matteus 16:21)

Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överstepräster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. (Lukas 24:19-20)

Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. (1 Korintierbrevet 15:3-4)

Listan med texter som handlar om Jesu död och uppståndelse skulle kunna göras mycket längre, men dessa tre visar ändå tydligt vad huvudbudskapet är i Nya testamentet. Men här är Koranen inte bara tyst utan den säger istället det motsatta, nämligen att ”they did not kill him, nor did they crucify him” (sura 4:157). Så på vilket sätt är denna bok en bekräftelse på det som står skrivet i Bibeln? Sanningen är att den inte är det, utan är istället en motsägelse. Dessutom är det mycket i Koranen som inte ens kommer från Bibeln.

When Allah will say, ”O Jesus son of Mary, recall My favor upon you and upon your mother, how I supported you with the Holy Spirit. You spoke to the people from the crib, and in maturity.” (Sura 5:110)

Det finns inte, och har aldrig funnits, någon händelse i Bibeln där Jesus som bebis talade till folket. Med andra ord finns det ingen biblisk grund för det som står i sura 5:110. Så oavsett var Muhammad fick sina ord från var de inte från Gud. I de åtföljande artiklarna kommer många fler exempel att ges där Koranen tydligt motsäger det som står i Bibeln. Och nej, inga av dessa texter har blivit ändrade av varken judar eller kristna. Forskare vet nämligen vilka texter i Bibeln som har ändrats och vilka som inte har det.

Den engelska översättning av Koranen som använts i följande artiklar är översatt av Talal Itani och utgiven av ClearQuran.Com.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s