Inledning

Inom Islam finns det inga som helst tvivel på att Gud har sänt Muhammad till att vara hans sista profet. Detta är en ”sanning” varje muslim inte får ifrågasätta. Men faktum är att det inte behövs mycket studier förrän man inser att denna ”sanning” inte är någon sanning. Det finns nämligen ett krav som måste uppfyllas för att Muhammad skall kunna vara Guds sista profet, och det är att han, med sin kallelse, måste finnas förutsagd i Bibeln. Om några sådana förutsägelser inte finns, kan han inte heller vara den han utgav sig för att vara. Varför, undrar säkert många? Det finns två anledningar till detta. För det första säger Koranen själv att Muhammad finns omnämnd i Guds Tora och Evangeliet (Johannesevangeliet).

De som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer. (Sura 7:157)

Den andra anledningen till att Muhammad måste finnas förutsagt i Bibeln, är för att Gud aldrig sänder en sådan avgörande historisk person utan att först meddela detta för sitt folk, både judar och kristna. På samma sätt är det med Jesus. Om någon kan bevisa att Jesus inte finns förutsagt i Gamla testamentet kan han omöjligt vara Messias. Och Muhammad är inget undantag från detta krav. När Paulus kom till en synagoga i Berea om vittnade om Jesus, står det att de (judarna) ”forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så”. Dessa judar visste att om Jesus verkligen var deras Messias, måste de kunna hitta honom i dessa skrifter. Och Muhammad är inget undantag från detta krav. Om han är den han utgav sig för att vara måste vi kunna hitta honom i Skrifterna. När Gud gör något stort i historien förkunnar han detta i förväg för sina profeter. 

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. (Jesaja 46:10)

Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. (Amos 3:7)

Att Gud ”förkunnar från början vad som skall komma” är fullt logiskt. Om Gud inte skulle berätta för sitt folk vad han planerar att göra, kan han heller inte straffa dem för att de inte handlar i enlighet med hans planering. Om Gud haft för avsikt att sända Muhammad som sin sista profet, hur skall hans folk kunna känna igen honom? Vem som helst hade i så fall kunnat göra detta anspråk. Jag skulle kunna göra anspråk på att vara Guds sista bibellärare. Men utan att detta finns förutsagt i Bibeln blir det bara ett tomt anspråk. 

En vanlig invändning muslimer har mot detta är att judar och kristna har gjort ändringar i Bibeln, och därför går det inte längre att hitta Muhammed där. Visst, varje seriös exeget erkänner att ändringar har gjorts i Bibeln, framför allt i Nya testamentet, av kyrkofäderna. Men det man som muslim missar, och förmodligen inte heller vill veta, är att de flesta ändringar gjordes på 200- och 300-talet v.t., d.v.s. flera hundra år innan Muhammad föddes. Ändå står det i Koranen att ”de (judar och kristna) kan finna (Muhammad) omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet”. Eftersom verbet står i present (nutid) innebär det att han, trots att dessa teologiska ändringar har gjorts, fortfarande måste finnas i Tora och Evangeliet. Dessutom har bibelforskare inte kunnat finna spår av ändringar som visar att Muhammad en gång skulle ha funnits där. Trots tusentals bibliska och andra historiska manuskript finns det alltså inget som bekräftar det muslimerna påstår.  

De flesta muslimer inser dock att argumentet ovan mot Bibelns trovärdighet inte håller och gör därför allt för att hitta Muhammed i dess skrifter. Låt oss därför gå vidare för att se om Muhammad verkligen finns förutsagd i Bibeln. De åtföljande artiklarna är skrivna på engelska såsom de har publicerats på olika internationella bloggar. 

En reaktion till “Inledning

  1. Ja, att de s.k. kyrkofäderna har försökt ändra Bibelns texter så att det skulle passa deras oftast hellenistiska tankegods är ju ett känt faktum. Detta var del av det stora avfallet som skulle komma och som apostlarna varnade om. Detta avfall var ett långt gånget faktum på 200 -och 300-talet. Men de flesta ändringar som gjordes har kunnat avslöjas och rättas till med hjälp av fynd av tidiga handskrifter såsom dödahavsrullarna och andra skrifter och fragment av skrifter.
    Vi kan vara tacksamma för det.
    //K.J.W. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s