1 Petrusbrevet 3:18-20

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. I Anden vilken han gick bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.

Visar orden ”i Anden vilken han gick bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar”, att det finns en medveten tillvaro efter dödsögonblicket? Om ja, vad gör vi då med de texter i GT som visar att sheol (hades) är en plats där det inte finns något medvetande?

Vänd tillbaka, HERRE, rädda min (David) själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig, vem tackar dig i dödsriket [sheol]? (Ps 6:5-6) 

I graven [sheol] dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet. (Pred 9:10)

Dessutom, var fick Petrus sin inspiration när han skrev sina ord? Hämtade han inspiration från GT eller från någon annan källa? Exegeten J. Ramsey Michaels skriver i sin kommentar av 1 Petrusbrevet att

there is agreement on virtually all sides that Jewish traditions about Enoch (occasioned by Gen 5:24), especially IEnoch, have influenced Peter’s thought (and possibly his language) at this point. “Spirits” is used in IEnoch for the souls of the dead. (1)

Enligt Michaels, och de flesta exegeter, hämtade Petrus sin inspiration från 1 Henoksboken. Och det förvånar säkert många eftersom man som troende gärna vill hävda att allt i Nya testamentet har sin grund i Gamla testamentet. Men uppenbarligen är det inte så enkelt. Men vilka är dessa fängslade andar Petrus nämner om? Michaels uppger något förvånande att 

the closest parallel in IEnoch to the “spirits” in 1 Peter is probably to be found in 15.8–10: “But now the giants who are born from (the union of) spirits and the flesh shall be called evil spirits upon the earth, because their dwelling shall be upon the earth and inside the earth. Evil spirits have come out of their bodies . . . They will become evil upon the earth and shall be called evil spirits. The dwelling of the spiritual beings of heaven is heaven, but the dwelling of the spirits of the earth, which are born upon the earth, is in the earth.” (2)

Om det Michaels säger stämmer, att andarna är avkomman från de fallna änglarna och människornas döttrar (jmf 1 Mos 6:1-4), då handlar alltså inte 1 Petr 1:18-20 om att vanliga människor går in i en medveten tillvaro efter dödsögonblicket.


(1) Michaels, J. Ramsey. 1 Peter, vol. 49 (Word Biblical Commentary). Thomas Nelson, Inc, 2006, s. 208.

(2) ibid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s