Bereshit (1 Mos 1:1-6:8)

1:1 – ”I begynnelsen [בְּרֵאשִׁית] skapade Gud himlarna och jorden.”

Det traditionella sättet att översätta bereshit (בְּרֵאשִׁית) är ”i begynnelsen”, vilket är helt normalt eftersom prepositionen be (ב) oftast har betydelsen ”i”. Men judiska rabbiner menar att be även kan översätta ”på grund av”. Vi får då betydelsen ”på grund av reshit skapade Gud himlarna och jorden”. Men vad är då reshit? Rabbinerna menar att det handlar om Torah och Israel. 

HERREN ägde mig (Torah) redan vid begynnelsen [reshit] av sin väg, före sina gärningar i urtiden. (Ords 8:22)

Israel var heligt för HERREN, den första [reshit] frukten av hans skörd. (Jer 2:3)

De som känner till Ords 8 vet att det handlar om Vishetens närvaro vid Guds skapelsearbete. Men inom judendomen är Visheten och Torah samma sak. De är två synonyma uttryck. Torah var alltså närvarande när Gud skapade allt. Men reshit förekommer även där det handlar om förstlingskärven. 

Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första [reshit] av er skörd och bära den till prästen. (3 Mos 23:10)

Samma dag Jesus uppstod från de döda, bars denna kärve fram till prästen för att viftas i Templet. Såsom denna kärve var den första av kornskörden, så var även Jesus den första av den himmelska skörden. Paulus hade förmodligen detta i åtanke när han skrev till brev till församlingen i Kolosse.

Han (Jesus) är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen [reshit], den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. (Kol 1:18)

Det grekiska ordet för ”begynnelse” är arche. Vid en översättning till hebreiska är det ordet reshit man använder. Jesus är reshit, den förstfödde från de döda, och som sådan den första skörden av de som insomnat.


1:2 – ”Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande [רוּחַ אֱלֹהִים] svävade över vattnet.”

Enligt den judiska kommentaren Genesis Rabbah från tidigt 400-talet v.t. utgör Guds Ande en anspelning på Messias.

The spirit of God hovered: this alludes to the spirit of Messiah, as you read, And the spirit of the Lord shall rest upon him (Isa. X1, 2). (1)

Men trots att rabbinerna kopplar samman Guds Ande med Messias Ande, betyder inte det att de jämställer Messias med Gud. Deras tolkning grundar sig på Jes 11 där profeten säger att  

ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt. Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN. Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. (11:1-3)

Detta är en tydlig messiansk profetia även inom judendomen. Det står i den arameiska översättningen Targum Jonathan att ”the king will come forth from the sons of Jesse, and the Messiah will be raised up from his sons’ sons”. (2) Den Ande som var förutsagd att vila över Messias (Jesus), var Anden med kunskap och fruktan för HERREN. Om Jesus är HERREN behöver han inte frukta denne.


1:3 – ”Gud sade: ’Varde ljus [אוֹר]!’ Och det blev ljus [אוֹר].”

Inom judendomen identifierar man detta ljus med Messias ljus utifrån Jes 60:1.

The Torah tells us, God said, ”Let there be light,” to reveal that God will ultimately illuminate Israel with the light of the Mashiach, of whom it is written, קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹרֵךְ – Arise, shine forth, for your light has come (Yeshayahu 60:1) – the light being, of course, the Mashiach. (3)

Under denna första skapelsedag talade (inte skapade) Gud fram Messias ljus. Men tiden var inte inne för detta ljus att få en kropp. Detta uppfylldes dag fyra (fyra tusen år från skapelsens början [jmf Ps 90:4]), vilket motsvarar två tusen år från vår tid. I samma midrash står det:   

The six days parallel the six millennia for which the world will exist. On the first day God created light. This stands for the first thousand years, in which Adam lived. He was the light of the world, for he recognized his Creator. (4)

Rabbinerna säger alltså att Adam var världens ljus. För två tusen år sedan kom den andre Adam (Jesus) och sade sig vara världen ljus (Joh 8:12). Den förste Adam utgör därmed en tydlig förebild på den Messias (Jesus) som skulle komma, vilket gör det förståeligt att Johannes döparen blev kallad att vittna om detta ljus (Joh 1:6-8). Det Messias ljus som de hebreiska Skrifterna hade vittnat om hade nu äntligen fått en kropp.  


3:15 – ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”

De flesta kristna räknar denna vers som den första profetian om Messias i GT. Satan (ormen) skall hugga Jesus i hälen, men Jesus skall därefter krossa hans huvud. Inom judendomen ses den dock vanligen inte som en messiansk förutsägelse, med undantag av den den arameiska översättningen Targum Neofiti från mellan 4:e och 7:e århundradet v.t.

I will put enmity between you and the woman, and between your children and her children. And it will come about when her children keep the Torah and do the commandments, they will aim at you and smite you on your head and kill you, but when they abandon the commandments of the Torah, you will be aiming at him and will bite him on the heel, and will make him deathly ill. But there will be healing for his son, but for you, O serpent, there will not be healing, for they will make appeasement at the last, in the day of the King Messiah. (5)


(1) https://archive.org/details/RabbaGenesis/page/n63/mode/2up   2020-10-16

(2) Clem, Eldon. Targum Onqelos, Jonathan, and the Writings. OakTree Software, Inc, 2015.

(3) Zakon, Miriam Stark. The Weekly Midrash, vol. I. Mesorah Publications, ltd, 2007, s. 18.

(4) ibid, s. 29.

(5) Clem, Eldon. Targum Neofiti. OakTree Software, Inc, 2015.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s